top of page

Партньорски анализ

Този анализ разкрива механиката на взаимодействие в партньорството.

  • 2 ч
  • 350 български лева
  • Zoom / Team meeting

Описание на услугата

*Партньорският анализ при мен изисква индивидуален анализ на двамата партньора, както и време в експеримента. Този анализ разкрива механиката на взаимодействие в партньорството. В него ще ви запозная с това, как двама души се събират по уникален и много специфичен начин, за да създадат своя собствена версия на връзката. Ще разгледаме специфичните области на привличане, местата, на които сте тук да учите от партньора си и местата, на които трябва да предадете властта си на другия – къде е вашата сила и къде неговата. Ще научите, че нуждата да промените другия има потенциал да бъде заменена с осъзнатост за открито общуване и приемане. Този анализ не е терапия, но може да поведе взаимоотношенията ви в посока на разбирателство, взаимно уважение и способността да се прегърнете различни, но в една обща кауза.


bottom of page