top of page

Интегриране и коучинг на Хюман Дизайн

Сесии за допълнителна подкрепа в процеса на деобуславяне

  • 1 30 мин
  • 150 български лева
  • Zoom / Team meeting

Описание на услугата

Сесия за насочване и подкрепа в процеса на деобуславяне и привеждане в съответствие с истинската ви същност чрез Хюман Дизайн. Тези сесии се предлагат за допълнителна подкрепа, след като имате индивидуален Хюман Дизайн анализ при мен. Индивидуалният анализ предоставя задълбочена информация, която е основополагаща за започване на пътешествието ви в Хюман Дизайн, но също така може да ви се стори непосилна. За някои хора една сесия не е достатъчна за пълно прилагане на информацията — това отнема време и експериментиране в контекста на ежедневния живот. По време на процеса на експериментиране може да бъде много полезно да получавате непрекъснати насоки, тъй като знанието навлиза по-дълбоко с осъзнаването и опита на човека. В тези сесии моята ориентация е да ви доближа към вашата уникалност, като следвате собствената си стратегия и вътрешен авторитет. В тях ще обсъждаме проблемите и преживяванията, които се представят през призмата на Хюман Дизайн и ще отговаряме заедно на всички въпроси, които възникват в процеса на деобуславяне.


bottom of page