top of page

Индивидуален анализ

Пътешествие на себеоткриване

  • 1 30 мин
  • 230 български лева
  • Онлайн

Описание на услугата

За мен това е най-същностният и важен анализ от всички останали. В него ще ви отведа на пътешествие на себеоткриване, запознавайки ви с всички същностно важни и опорни точки в дизайна ви. Ще ви запозная с вашата уникална енергия, вашата вътрешна мъдрост и истинската ви природа. Ще научите как да бъдете свой собствен Авторитет и как да взимате решения за себе си. Ще разгледаме местата, на които се губите и местата, на които блестите. Ще научите как да наливате масло в собствения си огън, вместо в чуждия. Този анализ е като трамплин в живота, който може да ви поведе в посока на откривателство и любов – откривателството, на това какво всъщност представлявате и любовта, която сте тук да изпитвате към себе си.


bottom of page