top of page

Анализ на Инкарнационен кръст

Коя е главната ви роля във филма на живота ви?

  • 2 ч
  • 250 български лева
  • Zoom / Team meeting

Описание на услугата

*Aнализът на Инкарнационен кръст изисква индивидуален анализ и време в експеримента. Всеки от нас е роден, за да изпълни специфично предназначение в света и има своята мисия. Само и единствено следвайки собствената си Стратегия и Авторитет, ние имаме възможност да осъществим темата на кръста си и да разгърнем потенциала си. По време на анализа ще ви разкрия приказката на живота и главната роля в собствения ви филм. Този анализ носи потенциалът да оставите собствения си отпечатък в света.


bottom of page