top of page
Търсене

易經 Ин и Ян, Триграми и Хексаграми

От известно време изследвам китайската „Книга на промените“ – Идзин. Нуждата ми да добия повече дълбочина по темата с хексаграмите, ме отведе назад във времето и ме срещна с нови знания и любопитни факти.


В няколко поста ще ви разкажа за Ин и Ян, триграмите и хексаграмите, за това как те се отнасят към Мандалата в Хюман Дизайн и техните характеристиките.


Информацията, която ще ви споделя е свързана със съставянето на хексаграмите, и е разбираем и лесен начин да я отнесете към собствения си дизайн.

И така връщаме се към основата, назад към хилядолетната история на Идзин.


📖 Идзин – Книга на промените

I Ching е древна китайска философия за природата на промените. Известна е като “Книгата на промените” и говори за това как се променят постоянно нещата в природата, говори за цикличността и как има баланс между фазите на промяна. Промяната ни тласка да осъществим всичко, което можем да бъдем и ни позволява изпълним и създадем всичко което можем.

Идзин - Книга на промените, се смята за една от важните книги в световната литература. Това е единствената книга, заедно с класическите творби на Конфуций, която е пощадена от голямото аутодафе при управлението на император Шъ на династия Цин. Идзин носи в себе си хилядолетна мъдрост и обхваща система от цифрови символи, последователна и дуалистична ин-ян докртина и доктрината за „петте стадия на промяната“ , взета от „Книга на историята“.

Както в Идзин – Трактат за трансформациите, така и в Дървото на Живота в Кабала, се съдържа космическа карта, представляваща опит да се систематизират всички възможни промени на елементите и условията в космическия кръговрат на сътворението и упадъка – липсата на хармония между Ин и Ян.


В китайската литература четирима свети мъже се цитират като автори на „Книга на промените“ – Фуси, владетеля Уън, владетеля Джоу и Конфуций. Фуси е представител на епохата на лова и риболова и се сочи за автор на линейните знаци. Всичко това ни показва древността на тази книга – 1000 - 750 пр.Хр.

В началото I Ching хексаграмите са се използвали за гадаене и предсказания за бъдещето, за разкриване на неизвестното пред нас и какво съдържа то за нас.

И до ден днешен милиони хора по света използват хексаграмите именно за това - метод на тестване на неизвестното чрез енергията на природата. Предсказанията могат да бъдат направени с всичко – стъбла от бял равнец (смятано за свещено растение), житни класове, пръчки, монети …, но начинът на разчитане стъпва върху основата на ИН и ЯН линиите в хексаграмите. Най-древният начин за предсказания е бил линейния, и непрекъснатата линия се е смятала за „да“, а прекъснатата за „не“.

На по-късен етап отделните линии започват да се комбинират по двойки, а след това към всяка двойка прибавят по още една линия. По този начин възникват осемте триграми – „ба гуа“.


Тези осем триграми са замислени като образ на всичко, което се случва на небето и на земята. Приема се, че те се намират в състояние на непрестанен преход, като едната преминава в другата, така както във физическия свят непрестанно се осъществява преход от едно явление към друго. И точно това е фундаменталната концепция на „Книгата на промените“.


Смята се, че китайските йероглифи на триграмите и хексаграмите, подобно на руническите знаци, притежават огромна сила, която реално може да влияе на битието или с други думи - да пораждат промените, които символизират. Смята се, че когато силата на триграмата се активизира, тя поражда космическо ехо и че осмоъгълната схема на „ба гуа“ е мощно средство срещу нещастия и злини.


Осемте триграми са символи на променливите, преходни състояния. Те постоянно претърпяват промяна. Тези триграми не представят нещата като такива каквито са, а тяхната тенденция към движение. Те имат множество значения – представляват определени процеси в природата, съответстващи на присъщия им характер. Също така те представляват и семейство - състоящо се от баща, майка, трима синове и три дъщери, но не като същностни, а като функции.

Синовете представляват принципа на движение в различните му етапи – начало, опасност, покой и завръщане към движението, а дъщерите - предаността в различните й етапи - нежно проникване, яснота, приспособимост и радостно спокойствие.


Триграмите представляват система от осем различни комбинации, образувани от два вида черти/линии – непрекъснати (Ян) и прекъснати (Ин). Всяка тригама е съставена от три такива линии разположени една над друга, и съответстват на различни елементални аспекти – Небе, Земя, Огън, Вода… Съотношението между непрекъснатите и прекъснатите линии показва състоянието на силите Ин и Ян в дадения случай.


На следващ етап в историята на „Книга на промените“ тези триграми се комбинират по между си и се получават 64 знака – хексаграми.

Хексаграмите разкриват сложното духовно взаимодействие между космическите аспекти и отражението на това взаимодействие върху различните нива в света на формите.


Много по-важно от използването на „Книга на промените“ като оракул е другата й употреба, като книга на мъдростта.


В системата Хюман Дизайн, ние не правим предсказания, а използваме хексаграмите, за да опишем цикъла на живота, цикъла на всяко едно човешко същество и личните му харектеристиките. Ние сме модел, намиращ се в модел, който е част от друг модел.


Хексаграмите на I Ching са начин, по който да анализираме природата. Те представляват патерна на природата и нейния цикъл.

Отнесени към човешкото същество те дават цикличния модел на живота.


Следва продължение – Ин и Ян - Вечният танц
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page