top of page
Търсене

ТРИГРАМИ – БА ГУА 八卦След като вече ви разказах качествата на Ин и Ян е време да ви запозная и с триграмите и техните харектеристики. Разбирането на триграмите не е просто въпрос на информация за тях, но също така изисква човек да види действието им в себе си.


Всеки един от нас е роден под силата на определена триграма и носи нейните характеристики. За това ще ви разкажа след като разгледам всички триграми и техните значения и качества.


Искам да обърна внимание на начинът, по който се четат линиите на триграмите и хексаграмите. Те се четат отдолу нагоре – най-долната линия е първа, а най-горната е трета в триграмата и съответно шеста в хексаграмата.


Хексаграмите Идзин имат свои собствени символични значения, но те произтичат от двете триграми, от които се състоят. Значението на една хексаграма се определя от това какви две триграми са сдвоени в нея, една над друга.

Триграмата е комбинация от три линии, които могат да бъдат непрекъснати - Ян или прекъснати - Ин. Това прави общо осем възможни триграми. Всяка триграма представлява основна природна сила. Съотношението между непрекъснатите и прекъснатите линии показва състоянието на силите Ин и Ян в дадения случай.


Идзин се състои от 64 хексаграми, но всъщност осемте триграми, от които произлизат комбинациите, са основните компоненти на Идзин. Триграмите обясняват природата на всяка хексаграма.


Триграмите Циен – Небе (Ян) и Кун – Земя (Ин) са вратата и портата на промяната, бащата и майката на всички хексаграми.

Триграмата Небе ☰ е съставена от три Ян линни – чист Ян и „командва“ отдаването. Ян е свързан с действие.

Триграмата Земя ☷ е съставена от три Ин линии – чист Ин и „командва“ “получаването на храна”, отхранването. Ин е свързана с рецептивността.


При взаимодействието на Ин и Ян, една с друга, те създават промените - шестте триграми Небе ☰, Земя ☷, Огън ☲, Вода ☵, Гръм ☳, Езеро ☱, Планина ☶ и Вятър ☴.

Триграми - Небе, Езеро, Огън и Гръм произлизат от Ян. Те носят в основата си Ян линия, която е определяща.


Триграмите - Земя, Планина, Вода и Вятър произлизат от Ин и носят в основата си определяща Ин линия.Небето и Земята се разглеждат като Баща и Майка, или Съпруг и Съпруга, докато другите шест триграми се разглеждат като Синове и Дъщери. Разглеждат се не като същности, а като функции.

Синовете представляват принципа на движение в различните му етапи – начало, опасност, покой и завръщане към движението, а дъщерите - предаността в различните ѝ етапи - нежно проникване, яснота, приспособимост и радостно спокойствие.


Ян Триграми - Духът


Триграма Небе (Циен)- Съзидателният, Креативното - състоящо се от три непрекъснати линии Ян. Ян означава небе, светлина и топлина, експанзивна енергия. Той също така обозначава сухото затопляне на слънцето и подсказва мъжкия принцип. Триграмата представлява творчество.

Състои се от три непрекъснати линии - Ян линии. Ян е принципът на светлината и небесното и представлява изобилието. Изобилието на енергия.

Това е върховният Ян. Трите непрекъснати линии означават сила, няма слабост и същината на триграмата е сила и енергия. Енергията е неограничена от каквото и да е фиксирано условие в пространството и се изразява като движение. В нея е силата на времето и силата на постоянството във времето.

Небето е бащата, изобразен като функция в семейството, а атрибутът му е „сила“.

Китайският йероглиф за тази триграма 乾 предполага изсъхващата на слънцето светлина.

Повечето портали/ хексаграми в Мандалата на Хюман Дизайн, с основа триграмата Небе, се намират в центрове – мотори. Сакрал – 5, 9, 34, 14; център на Егото – 26. В Аджна центъра са 43 и 11. Порталите са свързани с активност - физическа и ментална. В Джи центъра е 1ви портал, който е водещ и определя индивидуалната посока и нуждата да изразиш себе си. Тази индивидуална посока е зададена за всички Триграми с основа Небе и Езеро.

Триграмата Небе е опозиция на триграмата Земя.


Триграма Езеро (Дуй) - Радостната, голямото водно тяло. Триграмата представлява радостното и отвореното.

Комбинацията от линии може да изглежда странна на пръв поглед: Ин (земното) почива върху две Ян (небесното). Но езерото е образ на морето, първичното море, което повечето древни митове за сътворението съдържат като първичен елемент. Тъй като Небето е творческата сила в китайската традиция, то трябва да лежи под това, което изглежда е произходът на всичко. И така, под дълбините на океана се крие творческата първопричина: Небето.

Триграмата представлява отвореното, защото със земята отгоре дава място за плод на повърхността, от небесните сили, скрити отдолу.

Китайският йероглиф за триграмата 兌 означата тегло. Отнася към изобилието на голямо водно тяло и „храната“, която крие.

Триграмата Дуй обозначава най-малката дъщеря; символизира се от усмихнатото езеро, а атрибутът й е радостта. Противно на външния вид, не качеството на отстъпчивост на горната линия е причината за радостта тук. Атрибутът на отстъпчивия или тъмен принцип не е радостта, а меланхолията. Радостта обаче се показва от факта, че има две силни (Ян) линии вътре, изразяващи се чрез посредничеството на нежност.

Следователно истинската радост се основава на вътрешната твърдост и сила, проявявайки се външно като отстъпчив и нежен принцип.

Всички хексаграми в Мандалата на Хюман Дизайн, с основа триграмата Езеро, се намират в двата центъра на напрежение – физическо и ментално. В Корена, който център е и Мотор, се намират порталите - 58, 38, 54, 60, 41, 19; а в Центъра Глава – 61ви. Напрежението е активност – тук отново става въпрос за Ян качество.

Изключение прави 10ти портал (Джи Център), който стои в началото и задава темата за любов или омраза към себе си в посоката.

Посоката на „Езерото“ е индивидуална посока и нуждата да изразиш себе си.

Триграмата Езеро е опозиция на триграмата Планина.


Триграма Огън (Ли) – Прилепване, консумиращата енергия, която също е един от петте китайски елемента. Триграмата представлява прилепването и сиянието. Също така означава освобождаване и напускане.

Ли е втората дъщеря като функция в семейството и атрибутът й е „даващ и светлина“.

Линиите показват земното (Ин), заобиколено от небесното (Ян). Това носи тласък на силата на земното, достатъчно, за да избухне в пламъци. Земята е погълната от заобикалящите я небесни сили, следователно триграмата означава освобождаване, напускане на друго състояние на съществуване.

Огънят се отнася към огъня на човешкия ум и многото желания и емоции, които покриват Първоначалния Дух. Чистото съзнание на Небето ☰ е „нападнато“ от човешки емоции и условия, което води до създаването на триграмата Огън ☲.

Китайският йероглиф на тази триграма 離 използва символа на отлитащи птици и носи значението на заминаване и раздяла.

Всички хексаграми в Мандалата на Хюман Дизайн, с основа триграма Огън, се намират в центрове на осъзнатост - Емоционален център (49, 30, 55, 37, 22, 36); Аджна (63). Тази Триграма не случайно носи името си – Огън, всички шест от общо седем емоционални портала се намират в нея. Отлитащите птици говорят за преходността на емоциите. Тук темата е осъзнатост.

Изключение прави 13ти портал (Джи център), който задава посоката. Посоката в предните две триграми Небе и Езеро – индивидуална, се променя от 13ти портал към колективна посока и социално взаимодействие. Посоката зададена от 13ти портал, Слушателят, е посока въз основа на размисъл върху минали преживявания. Посоката е зададена за всички хексаграми, носещи в основата си триграми Огън и Гръм.

Триграмата Огън е опозиция на триграмата Вода.


Триграма Гръм (Джън) – Предизвикващият, възбуждане - мощният глас на небето. Триграмата представлява възбуждането и разтърсването, това, което смущава и обезпокоява, и следователно това, което предизвиква промяна. Сила, която може да бъде както разрушителна, така и градивна.

Триграмата се състои от две Ин (земни) линии над Ян (небесна). Толкова земя на върха на небето не може да бъде стабилна. Освен това, когато небето е притиснато от толкова много земя, то е длъжно да реагира. Комбинацията от линии също подсказва, че това е небесна дейност, която засяга земния живот - от скриването му, което е по мистериозен начин. Триграмата представлява турбулентност, шок и възбуда.

Джън е първият син, като функция в семейството, и атрибутът му е „пробуждащ и движение“. Символизира началото, обновяването, раждането на идея, събитие, нова свежа перспектива.

Триграмата Гръм представлява активност.

„Джън(Гръм) излиза като намек,

И дъхът Ян го кара да започне“

Джън означава дракон.

Триграмата Гръм произлиза от Ян, основата й носи Ян характеристиките.

Китайският йероглиф на триграмата 震 също означава трус, както и разтърсване и вълнение.

В Мандалата на Хюман Дизайн, порталите, които носят триграмата Гръм в основата си са: 25, 17, 21, 51, 42, 3, 27, 24.

Портали 21ви и 51ви – Его; 42ри, 3ти, 27ми – Сакрал – всички тези портали се намират в центрове мотори и са свързани с активност.

17ти и 24ти портал се намират в Аджна центъра (център на ментално напрежение) и представляват умствена активност.

Тези портали носят Ян качество.

Портал 25 - Джи център, е водещ и задава темата за трансцендентната, универсална любов в посоката.

Посоката е колективна, ориентирана към размисъл върху отминали преживявания.

Триграмата Гръм е опозиция на триграмата Вятър.


Ин Триграми - Формата


Триграма Земя (Кун) – Възприемчивата, Приемащата - състояща се от три прекъснати линии Ин. Ин означава земя, тъмно и студено. Това е символ на женското начало в древната китайска традиция. Триграмата Земя е свързана изцяло с Ин, с женствеността и плодородието. Като творчески принцип тя е Майката на всички неща. Тя притежава качествата преданост, възприемчивост, благоговеност, предпазливост, скромност, смирение, подчинение и уважение.

Триграмата представлява възприемчивото, тъй като това традиционно се разглежда като ролята на земята по отношение на небето. Тя също така представлява полето, на което се отглежда това, от което се нуждаем, за да оцелеем.

Кун представлява Майката, като функция в семейството, и нейният атрибут е „предан и отстъпчив“.

Китайският йероглиф за триграмата 坤 означава земята и жената, които са свързани в символиката на Ин и Ян. Ин се разглежда като женско качество, а Ян като мъжко в космологията на Ин и Ян.

Основните противоположности на света, небето и земята, са най-великите изрази на Ян и Ин в старата китайска космология. И така, между това, което тези две триграми символизират, е затворено всичко останало в света. Следователно останалите шест триграми произлизат от Небето и Земята, от Бащата и Майката.

В Мандалата на Хюман Дизайн, порталите, които носят триграмата Земя в основата си са: 23, 8, 20, 16, 35, 45, 12. Всички те се намират в центъра на Гърлото и са свързани с манифестация и комуникация – те са рецептивни и отворени за действие. Те са в готовност да „поемат“ навътре и да „изведат“ навън.

Изключение прави 2ри портал, който е в Джи центъра и задава посоката. Втори портал поставя началото на Ин в колелото. Посоката от колективна – 13ти портал, се променя в индивидуална посока с потенциал за еволюция. Това е посоката на Висшият Аз. В този портал се намира вътрешния компас. Тази посока е зададена за всички хексаграми с основа Земя и Планина.

Триграмата Земя е опозиция на Небе.


Триграма Планината (Гън) – Неподвижният - вкоренена в земята и извисяваща се към небето. Триграмата представлява тишината. Планината остава там, където е, завинаги.

Планината притежава качеството на непоколебимост.

Линиите на триграмата образуват проста планинска форма: пълната Ян линия отгоре и двете прекъснати Ин линии отдолу. Линиите също подсказват могъщия обхват на планината - земя върху земята (Ин), докато се достигне небето (Ян).

Гън е третият син, като функция в семейството, а атрибутът му е „запазващ покой“.

Китайският йероглиф на триграмата 艮 се използва само за тази триграма и няма друго значение според речниците. Той е свързан със спирането и неподвижността. Означава североизток.

В Мандалата на Хюман Дизайн, порталите, които носят триграмата Планина в основата си са: 33, 31, 56, 62 (център на Гърлото – комуникация и манифестация); 53, 39, 52 (Корен - напрежение) и 15ти портал (Джи център), който е в началото и задава темата за любов или омраза към човечеството в посоката.

Посоката е индивидуална посока с потенциал за еволюция.

Триграмата Планина е опозиция на триграмата Езеро.


Триграма Вода (Кан) –Бездънният, Бездната, опасност - е един от петте китайски елемента. Триграмата представлява бездната, дефилето, тъй като това е мястото, където водата „пътува“ естествено. Природата на водата е да тече до най-ниското място, както се посочва в китайската философия.

Разликата между това, което представлява триграмата Вода и триграмата Езеро, е фина. Не трябва ли езерото с дълбочината си да е по-бездънно от водата? Но езерото обикновено се преживява на повърхността му, а не в дълбочината му, докато водата винаги „настоява“ да тече надолу. Водата се насочва към бездната.

Линиите също подсказват тази характеристика на водата. Ян (небесна) линия, заобиколена от Ин (земни) линии. Водата е свързана със земята, но се движи по собствена воля, въпреки този плен. Тя се стреми да отиде под земята, но все пак е спряна от земята, в крайна сметка - това може да е много дълбоко.

Водата притежава бързина.

Кан е вторият син, като функция в семейството, и атрибутът му е „опасност“.

Китайският йероглиф за триграмата 坎 означава яма, дупка или капан, израз на движението на водата надолу. Това също означава криза, поради заплахата нещо в природата да се държи по свой мистериозен начин, движейки се към региони извън нашия контрол.

В Мандалата на Хюман Дизайн, порталите, които носят триграмата Вода в основата си са: 7, 4, 29, 59, 40, 64, 47, 6.

Портал 7, който е в началото и се намира в Джи центъра, задава колективна и логична посока ориентирана към бъдещето. Тази посока е зададена за всички хексаграми с основи - Вода и Вятър.

Водата на човешкия ум също се отнася до емоционалните желания на човешкия ум. Докато огънят на човешкия ум представлява силната енергия на тези емоции, водатана човешкия ум се отнася до безкрайния поток от мисли, произвеждан от тези емоции.

Триграмата Вода е опозиция на триграмата Огън.


Триграма Вятър/Дърво (Сюн) – Проникващата, Нежното - движението на въздуха, което не е един от петте китайски елемента - но дървото е; триграмата съдържа и това значение. Триграмата представлява нежното и послушното, но също и земята, където вятърът се усеща и показва силата си.

Линиите, от които се състои, говорят за това по своя символичен начин. Две Ян (небесни) линии над една Ин (земна). Великите сили отгоре засягат всичко на земята.

Вятърът се изразява предимно доста нежно и е невидим. Той е символ на нежното. Освен това е послушен по начина, по който обикновено заобикаля всеки предмет - освен когато е яростен.Вятър триграмата носи гъвкавост.

Сюн е първата дъщеря, като функция в семейството, и атрибутът й е „проникващ“.

Китайският йероглиф 話 има същото значение на скромен и послушен. Означава и посоката югоизток.

В Мандалата на Хюман Дизайн, порталите, които носят триграмата Вятър в основата си са: 44, 28, 50, 32, 57, 48, 18, 46. Всички портали с Вятър основа се намират в центъра на осъзнатост – Далак. Изключение е 46ти портал (Джи Център), който задава темата за любов или омраза към тялото в посоката. Посоката е логично-колективна, ориентирана към бъдещето.

Триграмата Вятър е опозиция на триграмата Гръм.

________________________

Порталите (Хексаграмите) в Мандалата следват темите си, една след друга, по посока обратна на часовниковата стрелка. Всеки портал (хексаграма) е свързан с предходния и следващия. Осемте Триграми, които са в основата на хексаграмите, разделят колелото (Мандалата) на два кръста – Кръст на Сфинкса и Кръст на Съсъда на Любовта. Тези два кръста задават темите – Посока и Любов, и представляват Живота и Вселената във всичките им измерения. Посоката (Кръст на Сфинкса) се задава от 13ти, 2ри, 7ми, 1ви портал; а Любовта (Кръст на Съсъда на Любовта) внася темите за любовта в посоката – 25ти, 15ти, 46ти, 10ти портал.


Триграмите носят темите и в Квадрантите, в които се намират. Квадрант на Цивилизацията – Земя и Планина; Квадрант на Дуалността, Връзките - Вода и Вятър; Квадрант на Мутацията – Небе и Езеро; Квадрант на Ума, Инициация, Трансформация – Огън и Гръм.

Следва продължение: Хексаграма, Триграма, Линия – Как се отнасят към личността ви?

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page