top of page
Търсене

👬 Свързване на нивото на Профила

Свързването между двама души, в Хюман Дизайн, се осъществява на много нива. Съвместимостта на Профила е едно от тях.


Само когато се отдалечим от генетичния императив на нашето влечение към различието, само когато ние сме различието, всеки един от нас уникален, ще осъзнаем, че нещото, което винаги сме търсили, е качество на еднаквост. Това е тип с тип, ъгъл с ъгъл." - Ра Уру Ху


Ако погледнем “ъглите”, то ъгъл с ъгъл е идеалният вариант.

Ляв с ляв, десен с десен. 5/1 с 5/1, 2/4 с 2/4…

Левите профили са 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, а десните 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/6.


Когато ляв се срещне с десен, там трябва да има хармония или резонанс, за да могат да се свържат. Ако се окажете във връзка с някого и няма хармония или резонанс между профилите ви, то не сте влезли коректно във връзката и тя няма да работи. Гените обичат различието и десният профил се привлича от левия и обратното. Но, за да може връзката да е легитимна, то между профилите трябва да има мост на съвместимост - хармония или резонанс.


Ако разгледаме 1/3 и 5/1, тук мостът е първата линия. Независимо, че 1/3 е най-себепогълнатият профил, а 5/1 най-трансперсоналният, те се свързват чрез качествата на 1ва линия - основа, дълбочина, достигане до истината, копаене и навлизане в дълбокото и т.н. Тук имаме два различни профила, десен и ляв, и резонанс между тях. Тук имаме мост, чрез който прекосяваме различията си. По същият начин работи и хармонията.


Ако 1/3 срещне 4/6 (1ва е хармонична с 4та, 3та е хармонична с 6та) имаме мост за свързване между лявото и дясното и потенциал за “работеща” връзка.


Хармонични линии

3 6

2 5

1 4


Няма значение дали има хармония или резонанс, важното е да съществува, защото, ако не съществува не се осъществява свързване между различията.


Ако разгледаме свързване между 5/1 и 3/6 или 6/3, тук мост няма. При 5/1 и 6/3 има само сходството и приликата на левия ъгъл - трансперсоналността, но липсва мост за свързване. И както Ра казва “ няма как да минем, колкото и да ни се минава”.

- Ра Уру Ху

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page