top of page
Търсене

Разпознавате ли чувството, което ви кара да горите, което ви изгаря отвътре и не ви дава покой?Транзит до 19ти Февруари 2024г.


Намираме се в емоционален транзит, а емоционалността изисква от нас да си дадем време преди да се задействаме под влияние на чувството, за да осъзнаем дали чувството ще остане в нас или е само плод на фантазията и ще се охлади или изчезне напълно.

 

30-та хексаграма е дом на Мойрите – богините на съдбата

 

30-та Хексаграма - Ли / Прилепчивата, Огън

 

Огън върху Огън

 

Китайският йероглиф представлява древно животно – птица, с жълто ярки пера, които символизират яркостта на хексаграмата. Свързан е с Огъня, Слънцето и най-ярката Ян енергия – характера на Ли.

 

Тази хексаграма е една от удвоените хексаграми – две еднакви триграми една върху друга – Огън върху Огън. Триграмата Ли означава да се прилепиш за нещо (чувство), да бъдеш поставен при определени условия, да зависиш или да се опираш на нещо, а така също означава и "яркост".

 

Тъмната ИН линия се е прилепила за две светли ЯН линии, една отгоре и една отдолу - образът на празното пространство между две силни Ян линии, в резултат на което те стават още по-ярки. Триграмата представлява средната дъщеря и като образ това е огънят. Представлява просветление и вътрешна откритост.

 

Отгоре Огън – светещ, отдолу Огън – светещ. Вътрешната светлина осветлява и отвън. Вътрешната и външната светлина заедно правят – Огън.

Огънят приема жената в себе си и символизира присъствието на Ин в Ян. По този начин Ян се балансира.

 

Огънят няма определена форма, а прилепва по горящия обект и така придобива яркост. Както водата се излива долу от небето, така огънят се стреми нагоре от земята. Ли символизира природата в нейния блясък.

 

Тъмното се прилепва за светлото и така подчертава още повече неговата яркост. Това, което дава светлина, трябва да има в себе си постоянство; иначе след време ще изгори и ще се изчерпи.

 

Всичко, което дава светлина, зависи от нещо, към което прилепва, за да продължава да свети.

Така слънцето и луната се държат за небето, а зърното, тревата и дървото се държат за земята. Така удвоената яснота на осъзнатия човек се придържа към правилното и затова е в състояние да оформя света. Човешкият живот на земята е несвободен и обусловен и когато осъзнае тази ограниченост и се постави в зависимост от хармоничните и благотворни сили на космоса (съдбата), човек постига успех.

 

ОБРАЗЪТ

Яркото се издига два пъти: образът на огъня.

И двете триграми представят движението на слънцето през деня.

Двете заедно представят повтарящо се движение на слънцето, функцията на светлината във времето. Благодарение на яснотата на своята природа човек разпространява светлината все по - далеч и по - далеч и й помага да прониква все по-дълбоко в човешката природа.

 

 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page