top of page
Търсене

⛵️ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Никой от нас не се е родил тук, на тази плоскост, за да бъде роб.

Не сме родени, за да гребем срещу течението, да се борим с реката на живота и да се давим.

Ние сме тук, за да плаваме по течението и реката да ни води към нашето процъфтяване. Ние сме едно с реката. И тя тече към това, което е тук за нас.


Всеки един от нас си има своето предназначение, своята главна роля във филма на живота. Нашето предназначение се разгръща с коректността ни към себе си, с коректността ни към собствената ни форма - тялото. Навигираме ли коректно в реката на живота започваме да проявяваме предназначението си. То започва да се разгръща. И тогава започваме да виждаме, започваме да забелязваме. Нашата уникална перспектива започва да забелязва подхранващото по пътя си. Онова, което ни е нужно да видим се оказва пред очите ни.


Без възможността да забелязваме няма как да стигнем там, където сме родени да стигнем.


Позволявайки си да се доверим на тялото, започваме да осъзнаваме, че не сме роби, че реката, която бутаме не е нашата и че нещата, които забелязваме в чуждия поток не подхранват уникалността ни.


Напасвайки се към себе си, връщайки се у дома - в тялото си, започваме да живеем предназначението си! Започваме да забелязваме красотата на живота и я отразяваме навън.


“Не можете да промените формата, в която се намирате. Можете да я усъвършенствате. Можете да я почитате. Можете да ѝ позволите да бъде платформа за вашата осъзнатост. Това всъщност е какво означава Хюман Дизайн. Става въпрос за разбирането, че ако се отнасяте към формата коректно, ако позволите на формата да оперира на тази плоскост, тогава ще се получи.” - Ра Уру Ху
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page