top of page
Търсене

Портал 55 – Порталът на Духа/ Хексаграмата ИзобилиеПортал 55 – Порталът на Духа/ Хексаграмата Изобилие

Транзит 19-24-ти Февруари

 

„Цялата работа с 55-ти портал и единственият начин, по който човек може да се справи с това – защото не забравяйте, че 55-ти портал е чашата, която е наполовина празна и чашата, която е наполовина пълна – е, ако не търсите причина за случващото се – причини, причини, причини ви вкарват в толкова много проблеми.

 

Ако не си измислите причина, можете да намерите Духа.

 

Това е цялата работа с 55-ти портал – да не си измисля причина, да не се идентифицира с това защо е надолу или защо е нагоре, да не се оприличава с чувството.“

- Ра Уру Ху

 

55 - та Хексаграма - Фън

Изобилие (Пълнота)

 

Горна Триграма -  ДЖЪН - ПРЕДИЗВИКВАЩИЯТ, ГРЪМ

Долна Триграма – ЛИ - ПРИЛЕПЧИВАТА, ПЛАМЪК

 

Джън с движение; Ли е пламък, чийто атрибут е яснотата. Яснота отвътре, движение отвън - това създава величие и изобилие.

Хексаграмата обрисува напреднала цивилизация. Но фактът, че развитието е достигнало върха си навежда на мисълта, че изключителното състояние на изобилие не може да бъде поддържано постоянно.

 

ИЗОБИЛИЕ (РАЗШИРЯВАНЕ НА ОСЪЗНАВАНЕТО)

 

„Всичко тече и нищо не остава; всичко отстъпва и нищо не остава фиксирано.“

 

„Ако направите сърцето си като езеро, животът непрекъснато ще ви изпълва.“

 

Взаимодействието на небето и земята е ту енергично и изобилно, ту скучно и оскъдно, растящо и намаляващо според сезоните.

 

В природата виждаме как всички неща текат към нарастване и намаляване. Зенитът или височината на пълнотата се изразява в хексаграмата на изобилието. Въпреки това, в зенита на нашата пълнота, ние трябва да запазим положително отношение, дори когато събитията се движат към противоположното състояние. Подобно на слънцето по пладне, което започва да се движи към намаляване, ние се придържаме към разширеното съзнание за изобилно състояние на духа, разширено съзнание за изобилно състояние на дух, независимо от това как се развиват събитията. Текущото състояние на изобилие може да се поддържа само като не се трупа или вярва, че пълнотата може да бъде защитена. Тя трябва да тече свободно навън. Въпреки че тази хексаграма има положително послание, тя може също да покаже ситуация, която ви завладява и може да не виждате ясно. Яснотата на просветлението идва, когато осъзнаването се активира чрез това движение на увеличаване и намаляване. Това може да означава намиране на мир, дори когато ситуацията е в упадък. Работата от изобилието означава, че като очакваме, че всичко се движи точно както трябва, не е необходимо да се придържаме към нищо. Тъй като ръцете ни са отворени, нищо не идва да застраши чувството ни за мир. Когато работим от състояние на недостиг, ние се страхуваме да не загубим и се вкопчваме твърде здраво в това, от което смятаме, че имаме нужда. В това състояние животът сякаш се бори с нас. Урокът от тази хексаграма е да осъзнаем, че тъй като изобилието съществува, то ще се върне. Понякога ръцете ни трябва да бъдат освободени, за да ги прегърнем безстрашно, за да можем да получим.  Проучете дали държите на недостига или на изобилието. Примирете се с пътя и вярвайте, че това, което се разгръща, ще ви отведе там, където трябва да бъдете. Единствената константа в живота е промяната.

ИДЗИН

 

Портал 55 – Порталът на Духа/ Хексаграмата Изобилие

 

ИЗОБИЛИЕТО Е СТРОГО ВЪПРОС НА ДУХ.

 

Портал 55ти е свързан с емоционалното осъзнаване в търсене на правилното настроение / дух. Свързан е с осъзнаването на Духа и начина, по който възприемаме нещата в момента – пълни или празни. Чашата винаги присъства, в нея се съдържа живота, просто перспективата е различна в зависимост на моментното емоционално състояние. Заради механиката на вълната усещането за живот е – пълен с живот, изпразнен от съдържание, а любовта е „Обичам те“ – „Не те обичам“.

 

Порталът на Духа изисква осъзнаване на настроенията и необходимата провокация, за да бъдем изобилни духом. Тук става въпрос за разпознаване и зачитане на емоционалното ни състояние.

 

Порталът на Духа се намира в Слънчевия сплит и сочи към Коренния център. Част е от веригата на индивидуалното знание и носи темата за меланхолия.

 

Тази енергия е свързана с разпознаването на настроенията на вашата емоционална вълна и нейното почитане – включено, изключено, пулс. Това е енергията и гориво за творчество и страст. Тъй като е индивидуална енергия, тя е свързана с акустиката – думите и музиката, романтиката и поезията.

Ако сте носител на 55-ти портал и не сте в настроение и се чувствате празни за вас не е здравословно да се храните, да работите, да правите любов, да сте социални общителни.

 

Заедно с 39-ти портал на Провокацията те създават канала на Променливите настроения, който свързва Корена със Слънчевия сплит.

Работейки в уникален индивидуален импулс, той търси емоционалните върхове и преминава през емоционалните спадове, за да обработи, осмисли живота си около тях. Тъгата, меланхолията проправят пътя за творчество, себеупълномощаване и трансформация. Когато се зачита емоционалното състояние, е на лице потенциал за мутация за емоционалното съзнание не само на носителите на портала, но и на хората около тях.

 

В този портал се е настанил страхът от празнота – емоционалната нервност относно празнотата. Този страх се преживява като празнота в живота, че нищо няма смисъл и дори, че ще стане по-лошо, преживява се като липса на страст и муза. Тук е важно да се подсетим, че емоционалността е просто химия и не е нужно да се идентифицираме с моментното си емоционално състояние. Осъзнатостта идва като преживяваме и наблюдаваме.

 

Полярността на 55-ти портал е 59-ти – Порталът на Сексуалността, Хексаграмата Разпръскване – Земята в транзита. Порталът на Сексуалността се намира в Квадранта на връзките, на Дуалността, където осъществяването на предназначението се осъществява чрез връзката с другия. А портал 55-ти е в Квадранта на Ума, на Инициацията – ум, който търси отговори, за да осъществи себе си. Или общо казано, транзитът ще е свързан с емоционалната страст, която търси отговори в другия.

Кой е другият, който може да „чука“ духа ми и да пълни чашата ми? Кой е точният друг, който може да оплоди моят ум? Кой носи фертилността? Кой има способността да разчупи бариерите и да проникне в ума и духа ми и да донесе изобилие? Кой може да запълни празнотата ми? Кой може да ми донесе романтичната любов и страстта? Кой е точният необходим друг?

 

В този период ще наблюдаваме нуждата на духа да се идентифицира с интимността – Духа на интимността и Интимността на Духа. Портал 59-ти е порталът на сексуална идентичност. Как да проникнем в другия, така че да правим повече, да се възпроизведем. Тук е духът, който иска да оплоди фертилността. Това е духът, който иска да проникне и разкрие потенциалните възможности, които могат да се „оплодят“ между два индивидуални духа. Духът, който копнее да се свърже с другия, за да открие абсолюта на любовта – любовта, която остава постоянна, Духът, който копнее да овласти страстта чрез връзката си с другия.

 

И тъй като намирането на истинската любов, като абсолют, е невъзможна за откриване, а въпросите са много – Има ли любов? Съществува ли? Ще напълни ли чашата ми? Ще се чувствам ли пергаментно изпълнен? Ще бъда ли окрилен? Ще бъде ли страстно? Ще бъде ли романтично? Ще донесе ли мутация? Ще бъде ли фертилно?  И още и още - периодът ще бъде пропит с меланхолия.

 

Тук е любовта, която се преобръща в омраза. И това е перспективата на чашата на половина пълна, наполовина празна.

 

Портал 55-ти е портал на Страстта, която страст се изразява чрез ума, чрез поезията и музиката, чрез думите, чрез копнежът за абсолют. Това е умът, който идеализира любовта и понеже е невъзможно да я открие е пропит с меланхолия. Това, което знаем за меланхолията, е че тя носи потенциал за творчество, така че транзитът е подходящ точно за това – да използваме меланхолията като наша муза.

Само и единствено, ако обичаме себе си, ако открием любовта към себе си, сме способни да обичаме другия. Духът да се свържем с другия зависи от връзката и любовта ни със себе си.

 

*Периодът не е подходящ за взимане на емоционални решения. За да бъдете коректни към себе си следвайте Стратегията и Авторитета си.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page