top of page
Търсене

Нептун в СакралаПланетата Нептун е свързана с илюзията, духовността и воала. Нейният аспект е нещо, което не може да бъде докоснато и разгадано. Нептун е неуловима и мистериозна планета. Тя прелива границите на мистичното, духовното и ежедневното. Завоалирайки аспекти в нашия живот, Нептун изисква от нас пълно капитулиране и приемане.

 

Нептун е една от най-бавните планети. Нептун и Плутон, другата бавна планета, задават модела на поколението ни и темите, през които ще преминем, те ни оформят. Цикълът на планетата Нептун е 165 години и колкото и да се опитваме да погледнем зад воала, ние няма да имаме тази възможност в един човешки живота. Онова, което е забулено от Нептун, ние не можем да видим ясно, то е илюзорно и мистично. Нептун изисква пълно приемане. Нептун изисква капитулация.

 

В порталите от картата/графиката ни, в които се намира Нептун, ние нямаме пълен достъп до темите, дори напротив – имаме самозаблуда и мираж. Темите зад воала могат да се появяват и да изчезват внезапно, могат да се появят и никога да не се завърнат отново, а могат да останат и непроявени. Внезапно мъглата се вдига и ти виждаш, а после внезапно всичко изчезва. Тези теми и аспекти от живота ни са там, завоалирани от Нептун – те са там и присъстват, но ние нямаме пълен достъп до тях, и дори никакъв. Колкото и да се опитваме да разгадаем темите, ние не успяваме, те ни се изплъзват, дори напротив, объркваме се и изгубваме себе си още повече. Воалът се повдига и се спуска, тъкмо си мислиш, че си достигнал до оазисът, а той се оказва мираж и изчезва. Единственото нещо, което можем да направим, е да се предадем и оставим нещата да се случват.

 

Когато говорим за духовността на Нептун, тук се има предвид точно това – да капитулираш и да позволиш живота да се случва, да прегърнеш себе си такъв, какъвто си, да се пуснеш в потока на живота, за да израснеш. Да пуснеш контрола, за да позволиш на потенциалът за духовност да се прояви. Нептун е учителят, който изисква пълно приемане.

И в системата Хюман Дизайн ние говорим точно за това - да се предадеш на превозното си средство – тялото. Ето това е духовното израстване – да капитулираш пред живота и да му позволиш да се случва. Да капитулираш пред естествения поток и да оставиш скрито под повърхността необезпокоявано. Тялото ни знае посоката!Порталите, завоалирани от Нептун, са свързани с духовното ни израстване.

 

Както ви споменах, Нептун задава теми за цяло поколение. Планетата седи в един портал/хексаграма около 2,5 години. В моето поколение 1977г.(плюс минус 2,5 години), Нептун е завоалирал 5ти портал. Порталът на „Фиксираните ритми“, хексаграмата „Чакане“ - моделите, навиците, ритуалите, ритъма на живота, универсалния поток, установяването и следването на патерни, чакането животът да поднесе отвън.

 

В моя случай пети портал се намира в недефинирания ми Сакрал.

При мен усещането ми относно Нептун в моя 5ти портал е, че трудно се разделям с нездравословни усилени и изкривени (неазът) навици, трудно се разделям с неработещ модел и доста често се чувствам заседнала. Трудно, дори невъзможно, следвам рутини, невъзможно ми е да следвам режими и поддържащи модели и буквално съм се предала пред това. Нямам достъп до последователност в навиците си и спрях да се боря и да се опитвам да си налагам модели. Все пак сакралът ми е недефиниран. Това означава, че аз НЕ съм устроена да следвам модели, да имам график и да бъда последователна в навиците си. Означава, че съм устроена да имам потенциал за мъдрост за темите на портала. Да, обаче, там се е настанил Нептун и е завоалирал потенциала ми за мъдрост по темите на 5ти портал и нездравословните ми навици. Когато достигнах до осъзнатост, независимо, че менталното ми знание за Нептун беше на лице от години, изпитах първоначално ужас (защото е свързано с нездравословните ми навици и неща, които се опитвам да променя в себе си, а не мога, все пак отвореността ми усилва темата), а след това и разбиране и облекчение. Поне вече не съм строга към себе си и пуснах контрола.

 

Какво обаче се случва, когато пети портал е в Сакрала на Генератор, от моето поколение, и е свързан с отклика му? Какво се случва, когато Нептун е завоалирал който и да е портал (от общо девет) в Сакрала? Всички тези Генератори ще имат трудности с отклика си. Всички те ще имат илюзии и самозаблуди за това как да ангажират коректно енергията си.

 

Едно от най-големите предизвикателства за Генератора е откликът му да бъде завоалиран от воала на Нептун. В този случай Генераторът няма да има достъп до него, независимо дали е осъзнат (черен) или неосъзнат (червен). Тогава може да кажем, че Генераторът няма възможността да се свърже с отклика си и дори не знае, че той съществува. Откликът е обвит в мъгла. Явява се въпроса „ Как да взимам решения за себе си в този случай? Какво се случва с откликът?“

 

Единственият начин, по който Генераторът може да разбере отклика си, е да „хване“ себе си в крачка, в процеса, в действието. Енергията на Генератора ще бъде задвижена отвън. Животът или въпросът отвън, ще придърпват енергията му и Генераторът може да улови себе си в действието. Генераторът може да не е наясно за отклика си,  но изведнъж той ще се „хване“ въвлечен в нещо и дори няма да има яснота защо. Не е нужно да знае, той няма да разбере. Генераторът не може да повдигне воала на Нептун, той няма способността да види зад мъглата, а и не трябва. Тялото на Генератора/енергията му ще се въвлече в  действие, без самият той да разбира защо, просто енергията ще се ангажира и Генераторът се „хване“, че прави, действа и случва неща. Въвличането в процеса ще се случва без Генераторът да знае, разбира, чувства или има осъзнатост за това.

 

И тук разковничето е да наблюдава енергията си или нейната липса в процеса. Генераторът просто трябва да се довери на тялото си и неговата енергия и да се остави да бъде задвижван.

 

Въпреки че Нептун е обвил в мъгла Сакрала, Генераторът може да ангажира енергията си, без да го осъзнава, и има възможността да улови в процеса, че това всъщност е негово нещо. Наличието на енергия и удовлетворението, липсата на съпротива и фрустрация в действието,  ще бъдат индикатор, че Генераторът се движи в правилната посока.

 

Когато енергията ще тече необезпокоявана, е сигнал, че сме ангажирани в правилното действие, че сме коректни към превозното си средство. А когато  „бутаме“ нещата, когато ги насилваме, когато срещаме съпротива по пътя си, когато фрустрацията, гнева, горчивината или разочарованието са ни изпълнили, когато ритаме камъни по пътя си – това е показател, че сме се въвлякъл без отклик (Генератора), ментално и неазово, и трябва да пуснем „нещото“.

 

Като цяло, за всеки един от нас, съпротивата в живота ни показва, че сме се отклонили от пътя си. Много от хората ми споделят „Да, но аз все как го постигнах въпреки съпротивата“, а моят въпрос е „Добре, постигна го, но с цената на какво?“.

 

Ние не сме тук, за да бутаме реката! Тук сме, за да плаваме по течението. Тук сме, за да използваме течението като наш съюзник, а не наш враг. Тук сме да бъдем едно с живота, а не да се борим с него.

 

Да, ще бъде трудно за Генератор с Нептун в Сакрала. Той няма да може да се свърже с отклика си, но наблюдавайки какво се случва с неговата енергия, той може да се довери на тялото си.

 

Независимо дали Генераторът има достъп с отклика си или не, наличието на енергия в действието и удовлетворение ще бъде индикация, че Генераторът се движи в правилната посока. Ето как да се справите с Нептун, като се доверите на тялото си. Капитулация. Нещата, които са скрити от Нептун, трябва да останат скрити, но тялото ни знае пътя.

 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page