top of page
Търсене

Начинът, по който сме предразположени да дадем на другия27ми Портал, като Ролеви портал – Даване.Начинът, по който сме предразположени да дадем на другия.

Това е нашата племенна роля.

 

Нека обърнем внимание на линиите на 27ма хексаграма – Подхранване, „Ъгълчетата на устата“

 

6та – ЯН

5та – ИН

4та – ИН

3та – ИН

2ра – ИН

1ва – ЯН

 

Първа и шеста не са отворени да се грижат, не са отворени да бъдат подкрепящи – те са ЯН линии. Отхранването, грижата и подкрепата са теми на ИН. За да се погрижи първа линия, трябва да се е погрижила първо добре за себе си. Тя е себепогълната и не се интересува от другия, дори не знае, че другия съществува и има нужди. Шеста е ориентирана към другия, но „коректният“ друг, онзи който си струва да се подкрепи. Шестата линия не иска да се въвлича, но ще го направи само и единствено, когато има смисъл, когато обгрижването ще има стойност, ще подобри качеството на живот. Тя не е тук, за да ти даде супата си или ресурсите за супа, шестата линия е отвъд битовизмите. Тя по-често се вълнува за идеалистичните неща, гледа към трансформацията. Тя търси нещо, на което да се довери, нещо ценно, което да заслужава грижата й.

Останалите 2ра, 3та, 4та и 5та линии са отворени да се грижат и дават по един или друг начин.

 

Хексаграмата изобразява отворена уста – две непрекъснати ЯН линии отгоре и отдолу, и между тях - отворът. През устата ние приемаме и се подхранваме. Първите три линии символизират храненето на тялото с материална храна, останалите – 4та, 5та и 6та, представляват подхранването и грижата за другите по един по-висш, духовен смисъл. Хексаграмата представлява осигуряването на храна.

И така всеки един от нас е устроен да дава на другия според ограниченията на дизайна си.

Ако погледнете линията на Слънцето на Личността си, ще може да се ориентирате за линията си, и да прочетете за начинът, по който сте устроени да дадете грижа на другия, за начинът, по който подхранвате.

 Линиите на генетичните портали имат различни имена, когато ги разглеждаме като ролеви портали. Макар да носят характеристиките на порталите от Идзин, те се тълкуват на едно по-дълбоко ниво.

 

Трудно е да се разглежда самостоятелно 27ми портал без 59ти. Двата портала дават голямата картина – как сме устроени да приемаме другия и отдаваме себе си.Но понеже говорим за Грижата, ще пиша само за нея.

 

Ролевите портали са единственото нещо, което има нашата Личност. Ако тялото ни си има своята С&А, то Личността ни има единствено тези роли. Ролите ни и С&А взаимозависими.

Само и единствено когато живеем коректно спрямо С&А ние имаме възможността да изживеем коректно ролята си, да я извадим навън и да бъдем разпознати чрез нея. Когато НЕ живеем съобразно С&А, НЕ проявяваме коректно ролята си, а и доста често се оказваме изгубени в чужда роля, поели на гърба си раница с чужди отговорности – в случая – Грижата.

 

Когато говорим за 27ми портал – като ролеви портал, говорим за Даването. Даването обърнато навън към другите. Как сме предразположени по отношение на това как ще дадем на другия, как ще го подхраним, какъв е начинът. 27ми портал е подхранващата ни роля, начинът, по който предлагаме себе си на другия. 27ми портал е подхранващия мотор. От другата страна 59ти портал разкрива начинът, по който приемаме другия – Репродуктивният мотор. Или в тези роли става въпрос за приемане и предлагане, и балансът между тях. Как приемам теб и какво мога да ти дам. Племенните роли са най-дълбоките роли, от всички 36 такива и са генетично заложени в нас.

 

 И отново без С&А, нито една генетична роля не може да бъде проявена коректно.

 

27ми Портал – Даване / Раздаване

 

6та линия – Реалистът

5та линия – Изпълнителят

4та линия – Великодушният

 

3та линия – Задвижващият

2ра линия – Даващият

1ва линия - Егоистът

 

 

Егоистът – основата на Даването е да бъдеш егоист. За да можеш да дадеш нещо на другия, първо трябва да имаш нещо за даване. Как ще дадеш подкрепа, като не знаеш какво е да бъдеш подкрепен? Как ще подкрепяш, като не си бил подкрепен? Как ще дадеш ресурси на другия, като нямаш ресурси за себе си? Това е като кислородните маски в самолета – първо поставяш на себе си, след това на другите в нужда. Здравословен егоизъм.

 

Даващият – Естествена щедрост. Това са хората, които могат да дадат най-много от всички, в Неаза и последната риза от гърба си. Изключителна щедрост има във втората линия, граничеща с това да изчерпа всичко, което притежава, да изчерпа ресурсите си. В Неаза дават всичко и се оказват без подкрепа. Те биха споделили вечерята си с другия, та дори да се откажат от нея заради него.

Те не дават на всеки, дават на този, който е преминал през бариерите им. Бариерите определят на кого ще дадат. „Аз ще те подкрепя, защото си ме приел такъв, какъвто съм естествен, и не искаш да ме коригираш. С теб мога да бъда себе си неподправен.“ Даването е свързано с призива отвън. Ако призивът резонира на втората линия, тя ще се въвлече и ще бъде щедра.

 

Задвижващият – В Рейв Идзин линията носи плашещото име Алчност и е свързана с обсебването. Обсебването да имаш и още и още, повече отколкото ти е необходимо. Все пак говорим за най-материалната линия – да има и още и още, да трупа.

Но тези същества са единствените способни да ти дадат тласък, да те задвижат в посоката ти, да те подкрепят, дори когато изглежда невъзможно.

Подкрепата им е огромна задвижваща сила. Тяхната подкрепа е решителна и упорита, не е свързана с материалната страна на подкрепата толкова (заради материалните им дилеми) колкото с това да ти дадат тласък да бъдеш най-добрият и да не се отказваш. Задвижващият ще направи всичко възможно, за да се случи невъзможното, ще ви подкрепи, за да се издигнете.

 

Освен на третата линия, Ролята на Задвижващият е роля и на Шестата линия в първата фаза от живота им.

 

Великодушният – Четвърта линия – олицетворение на щедростта

Великодушието обаче не е за всеки. Великодушието и щедростта са само за приятелите, не са за цялата приятелска мрежа, независимо от възможностите, които мрежата им носи. Те взимат възможностите и ги дават на приятелите си. По този начин те стават влиятелни сред приятелите си – истинска грижа за побратимите. Изключителна щедрост, но само за избрани хора. Фиксирано, еднопистово великодушие.

 

Изпълнителят – Петата линия има способността да поема отговорности и да се грижи за нуждите на другите. Тя няма да ви даде вечерята си, тя ще направи всичко възможно да се научите да имате вечеря на маста си. Ще осигури ресурсите, но останалото, вечерята, ще трябва да си приготвите вие. Изпълнителят ще направи всичко възможно да осигури нещата, от които имате нужда в подкрепата, но не и да ви даде да ядете от неговата чиния. Но ресурсите и подкрепата ще бъдат на лице.

Поемайки отговорностите и грижата за живота на другия, Изпълнителят придобива правото да разпределя ресурсите. Все пак това е линия на проекция. Другите проектират върху нея, че е способна да поема отговорности и да се грижи, а това дали тя е способна, е друг филм. А когато й се довериш да се грижи за живота ти, ще трябва да й дадеш и правото да разпределя ресурсите. И точно тук се ражда подозрението към петите линии.

 

Реалистът – Ролята на Шестата линия, когато е на покрива. За след това, след слизането от покрива, Ра не е дал имена на ролите, тъй като Програмата не познава ролеви модели. Каква ще бъде ролята след слизането, ще зависи от това имаме ли Ролеви модел или не.

 

Шестата линия е дълбоко реалистична относно това кой заслужава подкрепата. В първите 30 ще премине през етап на задвижване (Трета линия).

На покрива се появява реализмът – кой да бъде подкрепен и кой - не, кое да бъде подкрепено и кое - не. Кое си струва, в кое има смисъл, кой може да направи нещо същностно? В първата част от живота си Шестата линия е задвижвала достатъчно. Натрупала е проби, грешки, разочарования. Сега, на покрива от нея се очаква да е научила уроците си и да подкрепи реалистично – само ако си струва, ако има смисъл, ако ще е в посока на съвършенството.Коректността на шестата линия на покрива определя живота и взаимоотношенията й с другия, след слизането й. Това е разковничето - да имат задълбочена връзка с другия, със сродната душа  - след Хирон.

Когато са коректни към себе си, те придобиват възможността да разпознават кое и кой трябва да бъде подкрепен и кое и кой - не. И единственият легитимен реализъм се корени в тяхната Стратегия и Авторитет. Кой и кое да бъде подкрепено трябва да зависи точно от С&А. И по този начин говорим за автентичност, модел за подражание и ролеви модел. Стратегия и Авторитет. Само ако шестата линия е коректна към себе си, може да бъде подкрепяща – да е влязла коректно в процеса и да е с коректните хора.

 

 

И накрая отново, ако не сме коректни към Стратегията и Авторитета си, няма как да проявим и бъдем разпознати с ролите си.

Пожелавам ви повече осъзнатост, повече експериментиране и по-малко ментална храна.Няма значение дали имате 27.5 или 59.6, ако не знаете как да бъдете свой собствен авторитет. <3


 

 

 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page