top of page
Търсене

Квадрант на Мутацията

На 6ти Ноември 2023г. Програмата започва пътешествието си в царството на Ян принципа.


Последният Ин портал в Мандалата беше 44ти – Будността. Хексаграмата "Идваща за среща". Тя затвори Квадранта на Връзките с темата „ Готов ли съм да срещна другия?, Готов ли съм да се изправя срещу по-силното, за да израсна. Готов ли съм да подкрепя и отдам себе си на другия, въпреки страховете си? Готов ли съм да сключа сделка с другия?“


Първата линия на 44ти портал задава условията за срещата и рамкова връзката. Първата линия е слаба или силна. За да срещне по-силното, Егото, трябва да има солидна основа, върху която да стъпи. Без солидна основа остава възможността да изгуби себе си във взаимодействието и да няма възможността да зададе условията. А последната, шеста линия, като всяка друга шеста, не иска да се въвлича, няма интерес да се срещне обезателно с Егото. Тя би се въвлякла, само ако си струва, ако види смисъл. За това тя се дистанцира. Шестата линия на 44ти портал гледа към следващата хексаграма в колелото, а именно първата линия на 1ва хексаграма. Шестата линия, като мутираща, осъществява прехода от Ин царството към Ян царството. И темата на 44.6 Дистанцираност, казва – „Бих се срещнал с Егото и бих сключил сделка с него, само ако това не се отразява на моето себеизразяване и творчество. Само ако имам потенциал да манифестирам вдъхновението си без ограничение. Само ако съзиданието е независимо от волята.“

44та хексаграма затваря Квадранта на Връзките, Дуалността. В него ставаше въпрос за израстване чрез връзката и добиване на осъзнатост за себе си. Ставаше въпрос за осъществяване на предназначението чрез връзката с другия. Посоката беше логична посока – по - добро бъдеще чрез връзката.

След този портал започва нов период, нова посока и нов Квадрант. Започва Ян период и Квадрантът на Мутацията. Посоката от логична, ориентирана към бъдеще чрез връзките, се променя в индивидуална посока на идентичността. Ако до сега бяхме в посока – на къде отивам аз, чрез връзката ми с теб, то следва - аз и моята творческа посока, моят творчески дух и индивидуалното ми изразяване – посоката на себеизразяването.


Квадрантът на Мутацията и Смъртта носи темата за: „Ще умра ли носейки музиката в себе си?“. Хората, родени в него носят усещането за спешност. Те знаят, че времето изтича, те знаят, че смъртта приближава. Това са хората, които живеят на макс. Те започват да танцуват дори на 60 годишна възраст и танцуват до края на живота си. Те искат да правят всичко на 100% и ако не успеят се чувстват, че все едно са умрели. Този Квадрант е свързан с това, да приемеш себе си - какъвто си, и да се изразиш. Посоката му е креативност.


Хората, родени в този Квадрант изпълняват предназначението си чрез трансформация. Трансформацията е свързана с промяната на съзнанието с течение на времето през живота. Животът се преживява по различен начин с времето и тиктакането на часовника. Тези хора се трансформират чрез пълната си отдаденост към нещата, които правят. В тази отдаденост те откриват истинския си дух. Те са създадени да извличат максимума от живота и оценяват неговата преходност и приближаването на смъртта.


Хората, родени в този Квадрант обичат да взаимодействат с деца и по - възрастни хора от тях. Те са устроени да извлекат мъдрост от взаимодействието с тях, защото децата ще им покажат, че не всичко е загубено, а по-възрастните – че всичко може да се преживее. Докато сме в транзита на Квадранта на Мутацията е добре да чуем какво имат да ни кажат децата и възрастните хора. В този квадрант се съдържа мъдростта на времето.


Темата на Квадранта на Мутацията е фокусирана върху овластяването на собствения си дух, любовта към себе си и приемането на себе си.

И така навлизаме в царството на Ян принципа – полярността на Ин.

Квадрантът на Мутацията започва с най – Ян хексаграмата – Съзидателният, Портал 1ви, порталът на Себеизразяването. Той съдържа в себе си шест непрекъснати Ян линии – това е порталът на Върховният Ян. Няма нищо по-силно от това.

Това е една от осемте удвоени тригрми, което ще рече, че имаме еднакви долна и горна триграми.


Този портал/хексаграма не съдържа слабост (Ин) в себе си и не позволява външна намеса. За да можеш да изразиш себе си не трябва да приемаш натиск отвън. Той не допуска намеса, за да може да запази индивидуалността си. Индивидуалното е тук, за да внесе мутация. Най – големият му страх е ще бъде ли прието. То е изпълнено с несигурност. Единственото, което трябва да разбере е, че е зависимо от времето. Единствено когато пулсът е „ОН“ то ще може да изнесе мутацията си. И за това времето и момента са от същностно значение за себеизразяването. Това е основата на 1ви портал. Музата никой не може да я контролира. А когато искаш музата, а нея я няма, изпадаш в меланхолия и тогава се раждат най-красивите и дълбоки неща. Тогава се ражда поезията.


Първи портал е изпълнен с креативност, уникалност и изразителност. Той твори, това което му носи удоволствие, независимо дали ще бъде харесан или не. А ако бъде разпознат за уникалността си внася мутация в живота на другите и обществото. Това е най - силната енергия – Тревата, която пробива асфалта. Първи портал е единственият, от всички останали индивидуални портали, който има възможността да изведе индивидуалното навън. Той казва „Не“ на външната намеса, защото знае, че ако някой се намеси, креативността вече няма да е негова.

1ва Хексаграма - Небе върху Небе: Непрекъснатите линии символизират силната, светла, духовна, активна първична сила на творението. Хексаграмата е постоянно силна по характер и образът й е небето. Неговата енергия е представена като неограничена от фиксирани условия в пространството и следователно се възприема като движение, с основа - времето, включително силата на времето и запазването във времето, следователно продължителността.


Тъй като има само едно небе, удвояването на триграмата означава движението на небето от един ден към следващия, създавайки идеята за повторение и време. Това неуморно движение на небето предизвиква концепцията за продължителност както във времето, така и извън него, представяйки безкрайната сила, присъща на Съзидателното. С този образ като модел, мъдрецът научава как най-добре да се развива, така че влиянието му да издържи, правейки се силен във всяко едно отношение, съзнателно изхвърляйки всичко, което е низше и слабо - Ин. Движението на небето е изпълнено с мощ.

Китайският йероглиф Qian (Творецът) е изображение на изгряващо слънце,「日излъчващо своята светлина и енергия — qi「气」 — и подхранващо целия свят.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page