top of page
Търсене

Какво е Хюман Дизайн?


 Системата Хюман Дизайн е наука за диференциацията и ни разкрива, че всеки един от нас има уникален дизайн и специфично предназначение, заради което е дошъл на този свят. Това е система за механиката на тялото.

Хюман Дизайн, или Дизайн на човекът, е синтез от древните езотерични науки – Астрология, Идзин – Книгата на промените, Кабала- Дървото на живота, Системата на чакрите от Брахманическия индуизъм и съвременната наука. Тя е единствената система, която разглежда човека като 9-центрово същество и единствената, която дава информация, не само за „личността“ ни, но и за дизайна ни - нашето тяло.


Всичко в Дизайна се свежда до това как да взимаме решения за себе си и как да си бъдем свой собствен Авторитет. В променливите времена, в които живеем, все по-трудно можем да се доверим на външните авторитети – политици, здравеопазване, образование, структури, йерархии, и прочие. Единствено тялото ни знае кое е правилното решение за нас. Нашето тяло притежава уникален механизъм за взимане на решения, а тези решения водят към живот с по-малко съпротива. Водят към живот с по-малко гняв, по-малко фрустрация, по-малко горчивина и разочарование.


Системата ни предлага Ръководство за това как да живеем в унисон с нашата истинна природа и предназначението ни в живота на материалната плоскост. Разкрива ни нашия потенциал и нашия Не-Аз – местата, на които блестим и местата, на които се губим. Разкрива ни на какво може да се уповаваме - кое е надеждно и неизменчиво у нас и кое сме взели назаем и трябва да пуснем. Учи ни как да наливаме масло в нашия огън, вместо в чуждия и ни дава навигацията, на която може да се доверим.


Хюман Дизайн е експеримент – да се довериш на тялото си, на превозното си средство. Веднъж взели коректно решение през тялото си, можем да видим и ползите му, а започнем ли да надграждаме, коректността в решенията си, започваме да забелязваме красотата на живота. Озоваваме се в среда без съпротива, заобиколени от правилните за нас хора и имаме възможността да изпълним предназначението на живота си.


Хюман Дизайн е пътуване към себе си, към онова чисто и невинно изначално „себе“, с което сме се родили, а после изгубили в обуславянето. Ние не сме устроени да бъдем като никой друг. Веднъж разбрали уникалността си, сваляме от плещите си тежката раница с камъни – обвиненията към себе си, съревнованието с нас самите и другите, опитите да живеем в чуждите обувки, живеенето на живот взет назаем.

Дизайнът на човека ни дава възможността да заживеем живот, подписан с личния ни, уникален подпис! Дава ни възможността да се приемем, обикнем и прегърнем! Възможността да се пробудим, осъзнаем и живеем в хармония със себе си!

Всичко в живота опира до избор, знаеш ли как да направиш своят?
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page