top of page
Търсене

Какво е посланието, което комуникирате в света?Замисляли ли сте се каква е темата, която комуникирате в света? Замисляли ли сте се с какво вашето послание е различено от посланието на другия? А знаете ли, че всеки един от нас, е програмиран да комуникира различни теми?

 

Всеки един от нас има свое уникално послание, което е тук да разкаже на света, послание, което е закодирано в устройството му.

 

Планетата, която отговаря за комуникацията и личното послание, е Меркурий. Всеки един от нас има в дизайна си два аспекта, активирани от тази планета. Единият е осъзнат, в личността (в черно), а другият е неосъзнат, в тялото (в червено).

 

Днес ще ви разкажа за Меркурий – Вестителят на боговете.

 

Меркурий е нашият посланик в света, и най-вече осъзнатият Меркурий в бодиграфа.

 

В митологията Меркурий е древногръцкият бог Хермес, Богът Пратеник. Като главен пратеник на боговете, Хермес контролира потока от информация и често използва тази позиция в своя полза.

Хермес е син на Зевс (Юпитер) и Мая – най-възрастната нимфа - богиня от Плеядите, дъщеря на Атлас.

Хермес е Олимпийският бог на стадата, пътниците и гостоприемството, пътищата и търговията, кражбата и хитростта, глашатаите и дипломацията, езика и писмеността, атлетичните състезания, астрономията и астрологията. Той е вестител и личен пратеник на Зевс, а също и водачът на мъртвите, водачът,  който отвеждал душите в подземния свят.

Най-отличителният атрибут на Хермес е  златният жезъл на глашатая – символ на ролята му като пратеник и вестител на боговете. С крилатите си сандали той можел да преминава в различните светове/царства и това го направило вестител. Като пратеник той можел да предава съобщения между божествените сфери, подземния свят и света на смъртните.

 

В Хюман Дизайн, Меркурий – Пратеникът на боговете, е свързан с комуникацията.

Във вашия дизайн, съзнателният Меркурий предоставя информация за това, от което се нуждаете, за да бъдете чути и разбрани по време на това въплъщение. Всеки от нас носи в себе си много специално послание, което сме тук, да предадем на другия в този живот. Активациите на Меркурий в дизайна ни, носят в себе си, същността на това, което сме тук да съобщим. И ако не живеем коректно спрямо себе си, спрямо устройството си, ние нямаме тази възможност.

 

Осъзнатият Меркурий, в Личността ни, е един от аспектите на нашия Външен Авторитет – авторитетът ни за другите. Как ние влияем на другия чрез нашата коректност и комуникация. Каква е темата, която ние имаме да му споделим.

 

Неосъзнатият Меркурий, в Дизайна ни, е гласът, който е в аурата ни и се проявява от взаимодействието на аурата ни с другия. Намира се в тялото ни и е свързан с физическо устройство.

От страна на Дизайна (неосъзнатото), Меркурий не е свързан с какво казва гласът,   свързан е с качеството на гласа, с тембъра. Меркурий от страна на Дизайна е свързан с щитовидната система. Така че когато не оперираме коректно спрямо устройството на тялото си, е възможно да се наблюдават смущения в гласа и относителна слабост в гласовата структура.

 

Когато комуникираме с другия, осъществяваме електромагнитно поле, в което неосъзнатият Меркурий може да се прояви.

 

И така осъзнатият Меркурий носи темата на посланието, а неосъзнатият с какво качество това послание ще достигне до другия.

 

Активациите на планетата Меркурий в бодиграфа ни, са отпечатъците, темите, чрез които ние сме устроени да разнасяме посланието си. Меркурий управлява комуникацията ни. Под комуникация, ние най-често разбираме вербалната, но това не е само така. Тялото ни също може да комуникира, дори когато не проронваме и дума.

 

Меркурий комуникира, не само темите на порталите и линиите, в които се намира, но и темите на центровете и качествата на веригите. Комуникира и темите на Квадрантите.

 

Ако погледнем веригите, към които принадлежат порталите, освен темите, трябва да  добавим и качеството – индивидуално, колективно или племенно. Може да сте най-племенният човек, но гласът ви да носи индивидуално качество. Може да сте с абстрактен дизайн и да комуникирате логика, вариантите са много.

 

Това, за което ние сме тук да комуникираме (нещата, които споделяме с другите) е нашият предпочитан начин за комуникация.

 

В осъзнатата си активация ние ще комуникираме темата, която е важна за нас.

 

Може да се каже, че това, което комуникирате в света, е нещото, на което другите откликват, реагират, закачат се.

 

Какво послание носите за другите?

 

Ще ви дам пример:

 

Аз съм племенно-абстрактен човек. Имам само 3 индивидуални портала в дизайна си. Два от тях са активирани от Меркурий. И независимо, че съм племенно-абстрактна, моят начин на изразяване ще бъде индивидуален. Начинът, по който изнасям посланието си в света, ще бъде индивидуален и фиксиран, поднесен директно.

Нека първо да погледнем индивидуалността. Това, което знаем за нея е, че тя работи на пулс – включено, изключено, пауза. Знам – не знам. Това означава, че нямаме постоянен достъп до знаенето си. В моя случай, ще има моменти, когато знаенето е на лице, и моменти, в които знаенето просто отсъства. Заради това непостоянно качество, индивидуалното носи в себе си несигурност. То не може да разчита винаги, че ще има постоянен достъп до „силата“ си. Индивидуалните аспекти в дизайна ни са най-трудните аспекти за проявяване навън. Индивидуалността е пропита с несигурност, защото не знае как ще бъде приета от другите, когато изведе знаенето си навън, не знае дали изобщо ще успее да го изведе. Индивидуалността не е нещо, което можеш да контролираш, нито да усъвършенстваш, чрез трупане на опитност или експериментиране.

 

И така, в моя случай, комуникацията ми, посланието ми, ще излиза навън само когато знаенето е на лице, когато енергията е включена. Заради това дали ще бъда приета или отхвърлена с индивидуалното си послание, аз съм изпълнена с несигурност и гласът ми трепери понякога пред непознати.

 

Меркурий в моето устройство, в личността, е активирал 20-ти – портал, намиращ се в  центъра на Гърлото. Това, което аз ще комуникирам, ще бъде вербално и свързано с манифестацията и осъществяването.

Моят осъзнат Меркурий се намира в портал 20.4 – порталът на Съзерцание, хексаграмата Настоящето, а линията се нарича Приложение.

 

20-ти портал се намира в Квадранта на Цивилизацията – ще комуникирам манифестацията, осъществяването и приложението на формата в настоящето. Ще комуникирам присъствието в настоящето, осъществяването и манифестирането на формата.

Това, което аз ще комуникирам, е индивидуалното ми знаене в настоящия момент към приложението на това да присъстваш в настоящето. Това, което се случва през моя Меркурий е, че аз вдъхвам сила на другия да бъде себе си в настоящето по моя фиксиран начин за комуникация. Това, което знаем за четвъртата линия е, че тя е свързана с точното време, за да бъде способна да „пробие“ и бъде влиятелна – припознаване и осъзнатост, които сътрудничат с онези, които имат способността да действат въз основа на разбирането. Портал 20.4 е линията на учителя, който в точния момент, овластява другия със знанието си и го трансформира в настоящето. Ще комуникирам приложението на знанието си с онези, които припознават ценността му, с онези, които схващат обяснението на онова, което аз знам. Четвъртата линия в портала носи много фиксирано, еднопистово и много специфично знание, което не е за всеки. То е само за онези, които припознават знанието ми, и са отворени за сътрудничество по темата. И ако ме чуят и приложат знанието ми може да се осъществи мутация и трансформация.

 

Индивидуалността притежава качеството да вдъхва сила, да овластява. И това е нещото, което аз правя чрез гласа си и посланието си – вдъхвам сила на другите да бъдат себе си, вдъхвам сила на другия да овласти себе си и да бъде индивидуален. Това, което се комуникира през мен, носи качеството да повлияе на другия, да го окрили, но само ако отсрещната страна е готова за мутация. Всичко зависи от момента.

 

Нека погледнем как работи през сферата, в която са моите интереси – системата Хюман Дизайн. Моето послание е свързано с приложението, с вдъхването на сила в настоящето и осъществяването. Линията на портал 20.4 е в падение. И това, което най-често комуникирам, е прилагат ли хората, които учат Хюман Дизайн, знаенето си към себе си или само трупат ментално разбиране и теории. Прилагат ли хората чутото от мен, след анализ, в ежедневието им, прилагат ли наученото в настоящето или не. Ще комуникирам за предпочитанието на хората към теорията, вместо към приложението (падението на линията). И факт е, аз говоря предимно за това как хората искат вълшебното хапче за промяна, как ходят на всевъзможни курсове, как поглъщат ментално информацията и как животът им продължава да бъде все същият качамак – как не прилагат нищо. Дори в един етап в живота си бях вдигнала ръце от хората и спрях да правя анализи. Това е моето индивидуално послание в света – Приложението на Хюман Дизайн в настоящето и вдъхване на индивидуална сила на другия.

Това, което като Манифестор комуникирам и инициирам в последните години, е Приложението на Хюман Дизайн в настоящето, припознаването и осъзнатостта, трансформиращи вярното действие. А ние всички сме на ясно колко специфична система е Хюман Дизайн и как знанието не достига до всеки. Аз самата не говоря с всеки по темата, говоря само с онези, които резонират на моята честота.

И ето ме тук, сред вас – в приятелската мрежа, комуникираща посланието си за приложението на Хюман Дизайн  - знаенето си за осъществяването на формата в настоящето. Повтаряйки ви, че няма значение дали имате 20.4 или 55.5 – теорията, ако не знаете как да взимате решения за себе си – приложението.

 

Индивидуалността не се интересува дали ще повлияе на някого или не. Ако се случи мутация – добре, ако не се случи – пак е ок.

 

От другата страна, в неосъзнатия портал, активиран от Меркурий, се намира 22.5. Порталът на Откритостта, хексаграмата на Изящество, на линията Директност.

Неосъзнатият Меркурий е свързан с тембъра на гласа и неговото качество.

 

Портал 22-ри се нарича Изящество, портал на Откритостта, а петата линия - Директност.

Той носи качество на поведението, най-подходящо за овладяването на ежедневните ситуации.

Този портал носи потенциала и мощта да проникне в човешкото същество на отсрещната страна и да го разбере, а петата линия има способността да пренебрегне формата и поведенческите кодове. Това е гласът, който се променя във взаимодействието с другия, и може да контактува с всеки  - и с просяка и с политика, с всеки по йерархичната стълбица – когато е в настроение и отворен за взаимодействие.

 

И така, моето послание в настоящето, ще бъде комуникирано емоционално (в зависимост от точката на вълната), с внимателност, откритост и директен глас – изящен или не. Хората, които ме познават, знаят, че аз мога да говоря както с изящество, така и с циничност, а понякога мога да бъда и безпардонна в изказа си. Този портал носи качеството на „customer service voice“ в зависимост кой седи отсреща. Тембърът на гласа ми ще бъде отново свързан с вдъхване на сила и овластвяане. Начинът ми на комуникация на посланието ми ще бъде директен, способна съм да го облека в изящни думи или да ви го „хвърля“ директно в лицето.

 

При мен Меркурий се намира в центъра на Гърлото. А какво се случва, когато осъзнатият Меркурий се намира в Сакрала? Какво се случва, ако се намира в 34-ти портал – порталът на мощта?

 

Комуникацията и посланието не са само вербални. Порталът на Мощта ще комуникира мощ без дори да си отваря устата. Мощта се изразява в действията, походката, замаха, решителността. Хората се отместват от пътя на 34-ти, само защото носителите му го излъчват – посланието на устройството - „Разкарай се от пътя ми“, без да продумат и дума.

 

Какво ще бъде за някой, при който Меркурий е активирал 19-ти портал. Ще комуникира напрежението за чувствителността и нуждата, нуждата от подкрепа, от лоялност, от духовност, от другия, ще комуникира търсенето на отговори, с които да задоволи ума си, за напрежението породено от нуждите и чувствителността…

 

А за някой с Меркурий в 18-ти – ще комуникира осъзнатостта и разбирането си, относно потенциала за коригиране, ще комуникира неудовлетворението си, предпочитанията си, ще комуникира критиката и вкуса си във връзката си другия…

 

И тези варианти могат да се приложат към всеки един портал, активиран от Меркурий.

 

Разбира се, един портал не може да се разглежда самостоятелно, няма как да го извадим от контекста на цялото, защото всичко в нашето устройство „работи“ заедно и има значение как се отнася едно към друго.

При някои, Меркурий може да бъде част от цяла жизнена сила – канал, и това променя качеството на комуникация.

 

При други, Меркурий ще се намира в недефиниран център и темите, които ще се комуникират, могат да бъдат преувеличени, дори изкривени. Комуникацията на Меркурий в недефиниран център ще се проявява предимно чрез хората около него  - Кой е в аурата му и „закача“ ли спящият портал.

 

Не можем да не отчетем и Типа и Профила на човека. При някои от вас, дали ще комуникират посланието си, ще зависи от това дали сте разпознати и поканени, при други, дали са откликнали… При някои, ще се проявява еретично, при други – срамежливо, при трети авторитарно…

 

Погледнете Квадранта, в който се намира активацията от Меркурий, погледнете основата на хексаграмата си (бинарната двойка) – Ин или Ян е, а след това вижте и качествата си на линията си (Ин и Ян) – това ще определи начинът, по който посланието ви излиза в света. Погледнете центъра, в който се намира Меркурий, какви са темите му?

Според нивото ви на задълбоченост в системата, сами можете да разкриете толкова много пластове от себе си.

 

Когато говорим за планетарно обуславяне и обърнем внимание в кой портал се намира Меркурий в транзита, ще забележим, че темата, която задава планетата, ще бъде темата, по която целият свят говори в момента на транзита.

 

Наблюдавайки себе си в комуникацията с другия, е още едно ниво на осъзнаване и приемане на себе си.

 

За съжаление, колкото по-обусловени сме, толкова по-трудно можем да комуникираме личното си послание в света. Колкото по-некоректни сме към начинът, по който подхранваме тялото си, толкова повече проблеми можем да имаме с гласовата си кутия – Меркурий в Дизайна.

 

Успявате ли да бъдете вестителят на своето послание, успявате ли да оставите отпечатък в света с гласа си?

 

Shine as Yourself <3

 

 

 

 

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page