top of page
Търсене

☯️ Ин и Ян – Вечният танцИмаме 64 различни комбинации на хексаграмите. Трудно е да запомним всичките,

но ако схванем основата ще можем да разчитаме харектеристиките им.


Всяка една хексаграма е съставена от две триграми, които от своя страна са съставени от три линии – прекъснати или непрекъснати. Непрекъснатите линии са Ян, а прекъснатите – Ин. Това са полярностите в китайската космология. Ако хексаграмата е молекулата, а триграмите нейните атоми, то линиите са ядрото и електроните на атома.


Комбинациите от всички прекъснати и непрекъснати линии ни дават 64 хексаграми.

За да разберем за какво става въпрос трябва да се върнем в началото.


Принципът на Ин и Ян от китайската философия гласи, че всички неща съществуват като неразделни и противоречиви противоположности и са взаимозависими. Ин и Ян се отнасят към фундаментален модел и принцип, открит във Вселената на всяко ниво на проявление. Виждаме го в цикличността от ден към нощ, от лято към зима и т.н. Точно това е идеята, че всички неща имат противоположност и съществуването на тези противоположности създава поток, дейност и живот.


Всички сме виждали символа Тай Дзи – черно-белият кръг на Ин и Ян, в който всяка част, в основата си, има елемент от другия.

Нито един полюс не превъзхожда другия и тъй като увеличаването на единия води до смаляването на другия, трябва да се постигне правилен баланс между двата полюса, за да се постигне хармония. Тай Дзи представлява хармоничната връзка между Ин и Ян, едното преминава естествено в другото – подхранвайки го и поддържайки го. Укрепването на едното, укрепва другото, укрепва цялото, защото всяко е част от по-голямото цяло, а не нещо, което може да бъде отделено и да съществува само по себе си. Без Ин няма Ян и обратното.


В първоначалния замисъл на Идзин кръгът, Тай Дзи, не играе роля. Идзин приема хоризонталната линия като факт. Тази линия представлява единството и от нея идва дуалността. Линията определя горе и долу, дясно и ляво, отпред и отзад, север и юг - определя противоположностите. Тези противоположности стават известни като Ин и Ян и се създава цяла школа за учението ин-ян, за женското и мъжкото начало като първични принципи. В първоначалното си значение Ин е „облачен“, а Ян - „веещи се на слънцето знаменца“ – нещо ярко и свето. Ин е сянката, тъмното, отстъпчивото, а Ян - яркото, осветеното, твърдото. Ян е Слънцето, а Ин – Луната.


Светът на съществуващото възниква от промяната и взаимодействието на Ин и Ян.

Ин и Ян са бинарна система - включено и изключено, единица и нула. Tова е фундамента на I Ching. Когато обединим Ин и Ян във всички възможни варианти получаваме двоичната система, без която днес нямаше да имаме голяма част от съвременната технология.


За да разберете принципите на Ин и Ян ще се върна към кръга Тай Дзи.


Защо се използва бял и черен цвят?

Всичко, което се използва, за да анализира природата и вселената опира до две неща - светлина и енергия.

Светлината има цвят. За това бялото - Ян, репрезентира бялата светлина. Бялата светлина съдържа в себе си всички цветове.

Поради това, че бялата светлина съдържа в себе си всички цветове, тя не се нуждае от нищо. Бялото отдава сила, отдава всичко, извежда навън. Светлината е енергия. Ян е активна енергия.

Черното - Ин, е отсъствието на светлина. Черното е опозиция на бялото - не съдържа нищо, то абсорбира, поема навътре. Отсъствието на светлина не е енергия. Ин е пасивна енергия.

Когато бялото излъчва светлина и светлината срещне друга светлина, става още по - ярко, още по-силно. Така, че бялото напълно излъчва, а черното напълно приема. Или Ян и Ин - едното дава светлината, другото я абсорбира.

Ян репрезентира небето и ресурсите и е готов да дава.


Ин репрезентира земята и почвата,– готова е да приема. Или с други думи Ян е енергия и дава, а Ин е липсата на енергия и приема. Ян е светлината, а Ин отсъствието на светлината. Ин приема светлината и я отразява, а Ян я излъчва. Ин е пасивна енергия – излъчва поета и отразена светлина и топлина. Сама по себе си Ин е тъмна и студена.

Ян се свързва с мъжкото, активното, задвижващото, а Ин с женското, пасивното, приемащото, задържащото, отхранващото.

Всяко Ян носи Ин в себе си и обратното, те се преобразуват едно в друго.

Ще ви дам за пример небето и земята. Ако разгледаме небето - то е Ян, а земята – Ин. Когато Ян е „включено“, колкото повече приема толкова по-голямо и по-мощно става.


Когато небето е ясно, слънчево и става все по-ярко, то се разширява - това е Ян фазата му. Когато не е „включено“ започва да се редуцира и свива - когато вали, небето е готово да даде ресурси на земята (отпуска) - това е Ин фазата на небето. Когато започва да се смрачава то се събира и минава в Ин фаза отново.

Да разгледаме земята. Поемайки ресурси и енергия от небето, в Ин фазата си, тя се подготвя да даде живот и се преобразува в Ян. Когато е събрала достатъчно енергия и започва да дава живот, да ражда и да цъфти - това е Ян фазата ѝ - дава енергия на растенията и всичко свързано със земята. Ражда живот. В Ин фазата си, тя се свива, започва да намалява. В Ин фазата си започва да задържа, да абсорбира - не изтласква нагоре, а поема навътре – консумира.


Примерът с небето и земята може да бъде обърнат към всяко нещо, както и към човека.

Когато се храним и консумираме енергия ние се разширяваме, трупаме енергия - Ян фаза, а когато започнем да даваме енергия - да тичаме, спортуваме - ние се смаляваме. Когато вършим неща, хабим енергия и гориво сме в Ин фазата.

И така във всяко Ян има Ин, и във всяко Ин има Ян.


Ако погледнем Слънцето – Ян, и Луната – Ин, те са взаимозависими – едното се появява, другото залязва (наблюдавано от точка на Земята). Когато изгрява слънцето, то е в Ян фазата си – расте, тогава луната спира да го отразява и става „невидима“ – Ин фазата. За да може луната да бъде видима, тя трябва да се е "нахранила“, да е поела слънчевата светлина и да я отрази, за да стане видима. Поемайки слънчевата светлина и отразявайки я, тя е в Ян фазата си.


Ин и Ян представляват противоположности. Умелото прилагане на принципа на Ин и Ян носи хармония, опозицията се използва по продуктивен начин за създаване на поток, жизненост и баланс. Като хвърчило, което дърпа връвта си – опозицията всъщност е това, което му дава сила да лети. Нито Ин, нито Ян са добри или лоши сами по себе си, но начинът по който използваме принципа, може да бъде умел, неумел, хармоничен или противоречив.


Монасите от Шаолин дават урок на всички ни чрез балансиране на принципа Ин-Ян. Те въвеждат физическите упражнения, не с цел развиване на бойни изкуства (с които са известни), а по-скоро да поддържат телата си здрави, така че да могат да се съсредоточат по-ефективно върху своите медитации.


Хората имаме склонност да категоризираме нещата. Опитваме се да сложим нещо в кутия, за да се уверим, че ще остане там. Но Ин и Ян винаги са относителни един спрямо друг. Това означава, че начинът на категоризиране ще се променя в зависимост от това с какво го свързваме, когато го категоризираме. 25°C топло ли е или хладно? В сравнение с 10°C би било топло (ян), но в сравнение с 40°C би било хладно (ин). Така че дали нещо е Ин или Ян винаги ще зависи от каква гледна точка го гледаме.


В Хюман Дизайн мандалата, която е разделена на 4 квадранта, Ин се намира в долния, а Ян в горния. Ин се заземява в горния, а Ян в долния. За това ще ви разкажа повече когато разглеждам триграмите и хексаграмите.


На снимката, ще видите бинарните двойки, които произлизат от Ин и Ян.

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page