top of page
Търсене

🌊 ЕМОЦИОНАЛЕН АВТОРИТЕТ

🚨Има нещо, което искам да уточня за емоционалното “взимане” на решения. Има огромна разлика при емоционалните Манифестори и емоционалните Генератори.


📍При емоционалните Манифестори решението е намерение - желание, страст, копнеж, нужда, стремеж, чувство, импулс, порив…Намерение, което седи в нас и се опитва да кристализира в течението на емоционалната вълна. По времето на кристализацията ние не сме в блажената “Ом” позиция, ние сме и горе и долу във вълната, в постоянно движение. Целта е да усетим с емоцията си намерението, в тялото си, да го “видим”, усетим през всички лещи на очилата - и розовите и черните, а не с ума си. Веднъж добили яснота информираме и манифестираме намерението си. Но не когато сме “долу” и не когато сме “горе”, а когато намерението ни е вече “хладно” - нито горещо, нито ледено. Това е единствената “Ом” позиция на Емоционалния Манифестор. Това е неговото умиротворение и неговото коректно въздействие 🙏🏻


📍За емоционалния Генератор е различно. Веднъж откликнал на нещо, той трябва да мине през същия емоционален процес описан за Манифестора, НО за да даде “спусък”, заряд, да активира енергията си и да я ангажира, той трябва да ОТКЛИКНЕ ОТНОВО НА СЪЩОТО НЕЩО! Това означава, че “нещото” трябва да бъде поднесено ОТВЪН - ОТНОВО! Отвън, а не през ума! И тогава е 🔥.

Всичко останало е решение, взето през ума! Решение, в което той, Генераторът, няма да може да постоянства.Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page