top of page
Търсене

🔋 Генератор - Кой съм аз?

В Хюман Дизайн типовете се делят на енергийни неенергийни.

Генераторът и Манифесторът са енергийни типове, а Прожекторът и Рефлекторът - неенергийни. Енергийните типове са свързани с енергията, но по различен начин.

 

Манифесторът е ЯН.  Той е свързан с активната енергия. Той не се нуждае от нищо, за да изведе енергията си навън. Той извежда енергията си независимо. Неговата аура е затворена и отблъскваща – Ян характеристики.

 

Генераторът е ИН. Той е устроен да чака и след това да действа. Той е свързан с пасивната енергия - за да изведе енергията си навън, има нужда първо да приеме. Той се нуждае от това, животът да му предостави, за да може да изведе енергията си в света. Неговата аура е отворена и обгръщаща, готова да приема – Ин характеристики. Генераторът има нуждата животът да ангажира енергията му - да получи преди да изведе навън. Животът му поднася, той приема – откликва и извежда навън ангажираността на енергията си.

 

Всичко, което влиза в аурата на Генератора, може да придърпа енергията му. Аурата на Генератора е отворена и обгръщаща. Той е тук за живота. А животът е тук, за да му поднася отвън и да го насочва.

 

Генераторът е тук да надгражда – едно коректно решение, след второ, след трето. Малките крачки са това, което може да промени живота на Генератора и да го поведе в посока на удовлетворение.

 

Ако Генераторът иска да промени живота си, той може да започне това с предприемането на малки крачки. Да се остави на аурата си да насочва енергията му, да се остави на живота да му поднася отвън. Няма как да очаквате, че едно коректно взето решение, ще ви отведе в свят на удовлетворение и свят без съпротива. Процесът изисква надграждане на решенията. За това казваме, че Генераторът е строител. Той изгражда живота си стъпка след стъпка, решение след решение.

 

Животът на Генератора е свързан с удовлетворението от това, да работи работата, която обича. Това е единственото, което има значение за него. Това е единственият начин, по който Генераторът регенерира енергията си. Много погрешно е схващането, че животът трябва да бъде успешен на материално ниво. Добре платена работа, позиция в йерархията, служебен автомобил и т.н. Всичко това е бонус към удовлетворението. Удовлетворението няма нищо общо с материалното.

 

Генераторът е тук, за да работи и то работа, която обича. И това се отразява върху качеството му на живот и връзките му. Няма как да имате удовлетворяваща връзка, ако не работите работа, която обичате.

 

Удовлетворението при Генератора може да се случи само, ако той познава себе си.

Преди да се впусне в процеса на взимане на решения за себе си, той трябва да знае кой е. Това може да се случи единствено чрез задаване на въпроси отвън. Препоръчително е въпросите да бъдат задавани от човек, който познава Генератора и на който Генераторът вярва. В идеалния случай е най-добре да бъде човек, който познава дизайна и е от същия Тип, но всеки близък до Генератора може да се справи със задачата. Аз смея да твърдя, че хората с отворени/недефинирани сакрали  в експеримента, могат чудесно да отчетат отговора в лицето и енергията в тялото на Генератора, преди да се е намесил умът му. Тук не става въпрос за ментални отговори, а за отговори, дадени чрез Сакрала.

 

Проблемът на Генератора е, че той не познава себе си. Това, което той знае за себе си, са менталните илюзии на ума и взетите назаем характеристики. Първата стъпка и главната задача на Генератора е да открие „Кой съм аз за себе си?“. Откривайки отговорите за себе си, той съблазнява ума си и му дава материал, над който да размишлява, вместо над взетите назаем ментални концепции. Менталната стратегия на Генератора е да открие „ Кой съм аз за себе си?“ и да нахрани ума си. Тогава на лице е възможността умът да му бъде съюзник в процеса на трансформация. Генераторът трябва да бъде ментално фокусиран върху процеса на себеоткривателство.

 

Генераторът няма вътрешен Авторитет докато не бъде попитан.

Единствено, когато Генераторът бъде попитан, може да отговори на въпроса „Кой съм аз?“

 

Когато Генераторът не знае кой е, той няма да знае и какво е правилно или какво е грешно за него. Отговорите за това могат да излязат само чрез отклика. Генераторите масово живеят като същества, които имат много малка връзка с това, което всъщност представляват. Само чрез отклика си, Генераторът може да ангажира енергията си към това, което го очаква в живота. Стъпка след стъпка, ден след ден.

 

Откликът е спусъка на Сакрала.

Въпросите, които насочват енергията на Сакрала, не трябва да бъдат отворени въпроси. 
Отворените въпроси започват най-често със „Защо?, Как?, Какво?“ – те не могат да ангажират сакралната енергия.

Пример: „Какво обичаш да правиш?“ – въпросът дава предпоставка за ментални избори.

 

Коректните въпроси към Генератора водят към отговори с конкретно зададени избори.

Пример: „Обичаш ли да слушаш музика?“ – възможните отговори са „Да“,  „Не“, „Не знам“.

 

Когато сакралният отговор е „Не знам“, това означава, че енергията в момента не е налична за това действие. Тази енергия може да се промени след време и изисква повторно задаване на въпроса.

 

Генераторът е единственият Тип, който може да постоянства. Може да постоянства само, ако е откликнал коректно, само ако е позволил на животът да му поднесе отвън и е ангажирал сакралната си енергия. Той е единственият, който има възможността да работи от тъмно до тъмно, ден след ден, месец след месец, година след година, и да се буди сутрин пълен с живот и енергия. Това е единственият Тип, който регенерира енергията си.

 

Ако Генераторът е ангажирал коректно енергията си, то енергията му е неизчерпаема.

 

Генераторът е агент на живота. Сакралът е свързан с живота. Сакралът е живот.  Животът поднася – Сакралът откликва. Ако сте Генератор, не е нужно да мислите и да се чудите на къде трябва да тръгнете, какво трябва да направите, какво трябва да предприемете, просто се доверете на живота. Вие сте отворени за него и неговите напътствия.

 

Погрешно е схващането, че щом си Генератор, имаш способността да работиш всичко. Откликът на Сакрала е свързан с жизнената му сила, с дефинициите, които са там, с каналите и техните теми. Енергията на Генератора НЕ е налична за всичко. Всеки Генератор има специфична енергия, която е тук да ангажира.

 

Често се случва Генераторът да бута на сила енергията си и да се опитва да постоянства в некоректно въвличане. Тогава се появява фрустрацията, негодуванието, ръмженето. И това, всъщност е светът, в който ние живеем. Свят на негодувание.

 

Колкото по-отдалечен от себе си и коректността си е Генераторът, толкова по - трудно той може да забележи за какво е налична енергията му.

 

За всички неемоционални Генератори животът по същество е проектиран да бъде абсолютно перфектен. Всичко, което трябва да направят, е да чакат и да отговорят.

 

Генераторът е тук, за да чака животът да му поднесе. Но поради отворената и обгръщаща аура, той е обусловен дълбоко още от самото му раждане. Обуславянето влияе на умът му и чакането се превръща в проблем. Когато разбере, че трябва да чака, той започва да мисли, че изпуска неща в живота. И тогава Генераторът започва да инициира, което довежда още повече съпротива в живота му и го потапя в още по-голяма фрустрация.

 

Когато Генераторът и най-вече Манифестиращият Генератор, е ангажирал енергията си в грешното нещо (нещото, с което се е захванал без отклик, ментално), тогава той изпуска, това, което животът му предлага отвън. Той просто не може да го „види“. И там се ражда най-дълбоката фрустрация – да бъдеш ангажиран с нещо без отклик.

 

Не всеки Сакрал е устроен да отговаря със звуци, това зависи от дефинициите в него. Някои Сакрали отговарят чрез енергията в тялото – при положителен отговор тялото се придърпва напред, а при отрицателен се отдръпва назад.

 

Голямо предизвикателство за Генератора е, Сакралният му център да бъде неосъзнато дефиниран. Тогава той няма съзнателен достъп до отклика си, и всичко което му остава да направи, е да се запознае в дълбочина с устройството на тялото си и да му се довери. Това означава, че откликът му ще се проявява в тялото му и трябва да се научи да отчита сигналите.

 

Още по-голямо предизвикателство за Генератора е жизнената сила в Сакрала да бъде дефинирана от Нептун. Това означава, че откликът ще бъде завоалиран от Нептун. Той ще бъде „скрит“ зад воал. Това са Генераторите, които изпитват най-големи затруднения с взимането на решения.


Накрая ще завърша с Емоционалния Генератор и начина му за вземане на решения. 
Това е нещо, което искам да уточня, тъй като в средите на Хюман Дизайн има недоразумения по темата.

 

Емоционалният Генератор, веднъж откликнал на нещо, трябва да си даде време, за да получи  емоционална яснота относно решението си. Той трябва да се отдалечи от ситуацията, за да може необезпокоявано да наблюдава себе си в пиковете и спадовете на вълната си. Намерението относно решението  ще се променя заедно с механиката на съответната емоционална вълна и ще отнема време да се кристализира.  Целта е намерението да се усети с емоцията, да се „погледне“ през всички лещи на очилата – и розовите и черните.  Яснотата никога няма да  бъде 100%-ва, винаги ще има колебания. Важно е да се отбележи  Да-то или Не-то преобладават, когато намерението е вече хладно – нито горещо (горе на вълната), нито студено (в ниската точка на вълната). Получаването на емоционална яснота, за Емоционалния Генератор, НЕ означава, че той вече има зелена светлина и може да действа.  

 За да даде “спусък”, заряд, да активира енергията си и да я ангажира коректно, след добиване на яснота, Емоционалният Генератор трябва да ОТКЛИКНЕ ОТНОВО НА СЪЩОТО НЕЩО! Това означава, че “нещото” трябва да бъде поднесено ОТВЪН - ОТНОВО! Отвън, а не през ума!

Всичко останало е решение, взето през ума! Решение, в което той, Емоционалният Генератор, няма да може да постоянства или решение, което няма да бъде коректно за него.

 

Shine as yourself <3
2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Dec 01, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Като неемоционален Генератор този пост ме накара да се чувствам разбрана и разпозната. Благодаря за точната информация!

Like
Shine as yourself
Shine as yourself
Dec 15, 2023
Replying to

Благодаря за обратната връзка, радвам се, че съм била полезна :)

Like
bottom of page